Lufthavn_primærdata_4.6

Avinor Utkast 4.6

produktspesifikasjon

Beskrivelse: UML-modell for Lufthavn primærdata 4.6

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Avinor/Lufthavnprimærdata/4.6

Dokumentasjon: Primærdata Detaljert Lufthavn - 4.6

Viser treff 1 - 19 av 19

AnnenLufthavninformasjon pakke

Oppsamlingskategori for annen lufthavninformasjon slik som gjerder, porter og inventar.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Avinor\Lufthavn_primærdata_4.6\AnnenLufthavninformasjon

under arbeid

4.5


Inventar pakke

Bygg- og anleggsinventar på lufthavn

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Avinor\Lufthavn_primærdata_4.6\Inventar

Utkast

1.0


Lufthavn pakke

Land- eller sjøområde (med bygninger, installasjoner og utstyr) som helt eller delvis brukes for luftfartøyers avgang, landing og annen manøvrering på bakken

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Avinor\Lufthavn_primærdata_4.6\Lufthavn

Utkast

1.0


Lufthavnberedskap pakke

En eller flere flater ved en lufthavn som representerer et område hvor en spesifikk frekvens skal benyttes

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Avinor\Lufthavn_primærdata_4.6\Lufthavnberedskap

Utkast

1.0


LufthavnBrøyteplan pakke

Inneholder klasser for drift av flyplasser

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Avinor\Lufthavn_primærdata_4.6\LufthavnBrøyteplan

Utkast

1.0


LufthavnforsvarsDetalj pakke

Bygg og byggtekniske anlegg, samt arealer som benyttes til nærforsvar av lufthavnen

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Avinor\Lufthavn_primærdata_4.6\LufthavnforsvarsDetalj

Utkast

1.0


LufthavnHinderflate pakke

Beskriver hinderflater for en lufthavn

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Avinor\Lufthavn_primærdata_4.6\LufthavnHinderflate

Utkast

1.0


Lufthavninstrument pakke

pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Avinor\Lufthavn_primærdata_4.6\Lufthavninstrument

Utkast

1.0


Lufthavnlys pakke

Spesielle lys for en lufthavn tiltenkt navigasjon og angivelse av grenser i mørket

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Avinor\Lufthavn_primærdata_4.6\Lufthavnlys

Utkast

1.0


Lufthavnskilt pakke

Spesielle skilt for en lufthavn til bruk for piloter og for annen ferdsel

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Avinor\Lufthavn_primærdata_4.6\Lufthavnskilt

Utkast

1.0


Rullebane pakke

Område definert som en lufthavns rullebane

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Avinor\Lufthavn_primærdata_4.6\Rullebane

Utkast

1.0


Taksebane pakke

Avgrensning av baneflate på en lufthavn opprettet til bruk for taksende luftfartøyer i den hensikt å virke som en forbindelse mellom ulike deler av lufthavnen

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Avinor\Lufthavn_primærdata_4.6\Taksebane

Utkast

1.0


Oppstillingsplattform pakke

Avgrensning av oppstillingsplattformen

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Avinor\Lufthavn_primærdata_4.6\Oppstillingsplattform

Utkast

1.0


Tiltak pakke

Område for tiltak på en lufthavn

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Avinor\Lufthavn_primærdata_4.6\Tiltak

Utkast

1.0


LufthavnByggerestriksjon pakke

Beskriver byggerestriksjoner for Lufthavninstrumenter

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Avinor\Lufthavn_primærdata_4.6\LufthavnByggerestriksjon

Utkast

1.0


Fellesegenskaper pakke

Pakke for generelle egenskaper

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Avinor\Lufthavn_primærdata_4.6\Fellesegenskaper

Utkast

1.0


Datatyper pakke

Pakke for datatyper

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Avinor\Lufthavn_primærdata_4.6\Datatyper

Utkast

1.0


Generelle kodelister pakke

Pakke for kodelister

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Avinor\Lufthavn_primærdata_4.6\Generelle kodelister

Utkast

1.0