Akvakulturlokaliteter

Fiskeridirektoratet Gyldig 20210501

produktspesifikasjon

Viser treff 1 - 8 av 8

AkvaTillatelsesstatus kodeliste

tillatelsesstatus for oppdrettsanlegg -- Definition - - licence status for aquaculture facility


AkvaEnhet kodeliste

Måleenhet for kapasitet. Det er forskjellige måleenheter for tillatt mengde for ulike typer akvakulturvirksomhet. F. eks tonn (biomasse) matfisklokaliteter.Produksjonsform kodeliste

tillatelsestype for oppdrettsanlegg -- Definition - - licence type for aquaculture facility


AkvaPlassering kodeliste

Plassering av akvakulturlokaliteten.


AvKlasse kodeliste

AvKlasse (av_class)


AkvaTillatelsesformål kodeliste

Tillatelsens formål. Tildelingsforskriften for akvakultur definerer hvilke formål som er mulige.


AkvaVannmiljø kodeliste

Type vannmiljø akvakulturlokaliteten befinner seg i.