AvKlasse AV_KLASSE

kodeliste

Fiskeridirektoratet Gyldig

AvKlasse (av_class)

Vis AvKlasse i NVDB Datakatalog