AkvaTillatelsesstatus AquaLicenceStatus AKVA_STATUS

kodeliste

Fiskeridirektoratet Gyldig

tillatelsesstatus for oppdrettsanlegg
licence status for aquaculture facility

Vis AkvaTillatelsesstatus i NVDB Datakatalog