AkvaEnhet AquaUnit AKVA_ENHET

kodeliste

Fiskeridirektoratet Gyldig

Måleenhet for kapasitet. Det er forskjellige måleenheter for tillatt mengde for ulike typer akvakulturvirksomhet. F. eks tonn (biomasse) matfisklokaliteter.

Vis AkvaEnhet i NVDB Datakatalog