Produksjonsform Production PRODUKSJONSFORM

kodeliste

Fiskeridirektoratet Gyldig

tillatelsestype for oppdrettsanlegg
licence type for aquaculture facility

Vis Produksjonsform i NVDB Datakatalog