Mineralressurser

Norges geologiske undersøkelse Erstattet 2.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: oversikt over landets forekomster av mineralske ressurser

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Mineralressurser/2.0/

Viser treff 1 - 7 av 7

DriftForhold kodeliste

angir driftsforholdene Merknad: À jour pr. siste oppdatering


DriftMetode kodeliste

angir driftsmetode Merknad: Dominerende driftsmetode for lokaliteten


MaterialType kodeliste

hvilken type råstoff som kan være/er gjenstand for utvinning. NB: Kodelisten er oppdatert og ikke ihht Råstoffutvinning 4.0.


MineralRegistreringType kodeliste

hvilken type mineralforekomst dette er i en økonomisk betraktning -- Definition -- The type of mineral occurrence. -- Description -- EXAMPLE: prospect, occurrence, mineral deposit, ore deposit.


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based


RastoffBetydning kodeliste

hvor stor betydning en mineralregistrering har med tanke på mulig økonomisk utnyttelse nå eller for framtiden. Skal dokumenteres


TypeRastoffVirksomhet kodeliste

angir type/status på eventuell aktivitet