TypeRastoffVirksomhet VIRKSOMHET

kodeliste

Norges geologiske undersøkelse Erstattet

angir type/status på eventuell aktivitet
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Prospektering 1
Røsking 2
Skjerp 3
Prøvedrift 4
Gruvedrift 5
Steinbrudd 41
Mulig fremtidig uttaksområde 42
Typelokalitet(er) 43
Grustak (massetak) 61
Utplanert massetak/endret arealbruk 62
Observasjonslokalitet 63
Leirtak 64
Torvtak 65
Naturlig grunnvannskilde 71
Borebrønn 72
Overvåkingsstasjon 73
Verdi Navn Beskrivelse
1 Prospektering
2 Røsking
3 Skjerp
4 Prøvedrift
5 Gruvedrift
41 Steinbrudd
42 Mulig fremtidig uttaksområde
43 Typelokalitet(er)
61 Grustak (massetak)
62 Utplanert massetak/endret arealbruk
63 Observasjonslokalitet
64 Leirtak
65 Torvtak
71 Naturlig grunnvannskilde
72 Borebrønn
73 Overvåkingsstasjon
Name Type Description Code value
Prospektering <undefined>
Røsking <undefined>
Skjerp <undefined>
Prøvedrift <undefined>
Gruvedrift <undefined>
Steinbrudd <undefined>
Mulig fremtidig uttaksområde <undefined>
Typelokalitet(er) <undefined>
Grustak (massetak) <undefined>
Utplanert massetak/endret arealbruk <undefined>
Observasjonslokalitet <undefined>
Leirtak <undefined>
Torvtak <undefined>
Naturlig grunnvannskilde <undefined>
Borebrønn <undefined>
Overvåkingsstasjon <undefined>

Vis TypeRastoffVirksomhet i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1