MineralRegistreringType MineralOccuranceTypeValue MINERALREGTYPE

kodeliste

Norges geologiske undersøkelse Erstattet

hvilken type mineralforekomst dette er i en økonomisk betraktning
The type of mineral occurrence. -- Description -- EXAMPLE: prospect, occurrence, mineral deposit, ore deposit.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
forekomst en mineralkonsentrasjon i jordskorpen, en anrikning eller en akkumulasjon. Kan brukes om alle typer mineralforekomster. INSPIRE Description: A mass of naturally occurring mineral material, e.g. metal ores or non-metallic minerals, usually of economic value, without regard to mode of origin. Accumulations of coal and petroleum may or may not be included. 1
registrering en økonomisk interessant malm- eller mineralanrikning Any ore or economic mineral in any concentration found in bedrock or as float. INSPIRE Description: 2
prospekt område hvor det er utsikter til å finne malm og verdifulle mineraler. Representere områder med høy sannsynlighet for funn av lite eller ikke dokumenterte mineralforekomster. Er ofte et mulig undersøkelsesområde INSPIRE Description: An area that is a potential site of mineral deposits, based on preliminary exploration, previous exploration. A geologic or geophysical anomaly, especially one recommended for additional exploration. 3
provins geologisk provins - stort område som er enhetlig med hensyn til opptreden av ulike metaller eller mineraler. Er en områdeavgrensning rundt en eller flere større eller mindre registreringer og/eller observasjoner med potensial for mineralutvinning. INSPIRE Description: Geologic provinces classified by mineral resources. 4
distrikt geologisk distrikt, karakteristisk for ulike mineralforekomster INSPIRE Description: Geologic districts classified by mineral resources. 5
felt region eller område karakteristisk for ulike mineralforekomster. Eks Rørosfeltet INSPIRE Description: A region or area that possesses or is characterized by a particular mineral resource. 6
malmsone mineralforekomst som har form som årer eller ganger i hovedbergarten INSPIRE Description: A mineral deposit consisting of a zone of veins, veinlets, disseminations, or planar breccias. 7
prosjekt 8
Verdi Navn Beskrivelse
forekomst en mineralkonsentrasjon i jordskorpen, en anrikning eller en akkumulasjon. Kan brukes om alle typer mineralforekomster. INSPIRE Description: A mass of naturally occurring mineral material, e.g. metal ores or non-metallic minerals, usually of economic value, without regard to mode of origin. Accumulations of coal and petroleum may or may not be included.
registrering en økonomisk interessant malm- eller mineralanrikning Any ore or economic mineral in any concentration found in bedrock or as float. INSPIRE Description:
prospekt område hvor det er utsikter til å finne malm og verdifulle mineraler. Representere områder med høy sannsynlighet for funn av lite eller ikke dokumenterte mineralforekomster. Er ofte et mulig undersøkelsesområde INSPIRE Description: An area that is a potential site of mineral deposits, based on preliminary exploration, previous exploration. A geologic or geophysical anomaly, especially one recommended for additional exploration.
provins geologisk provins - stort område som er enhetlig med hensyn til opptreden av ulike metaller eller mineraler. Er en områdeavgrensning rundt en eller flere større eller mindre registreringer og/eller observasjoner med potensial for mineralutvinning. INSPIRE Description: Geologic provinces classified by mineral resources.
distrikt geologisk distrikt, karakteristisk for ulike mineralforekomster INSPIRE Description: Geologic districts classified by mineral resources.
felt region eller område karakteristisk for ulike mineralforekomster. Eks Rørosfeltet INSPIRE Description: A region or area that possesses or is characterized by a particular mineral resource.
malmsone mineralforekomst som har form som årer eller ganger i hovedbergarten INSPIRE Description: A mineral deposit consisting of a zone of veins, veinlets, disseminations, or planar breccias.
prosjekt
Name Type Description Code value
deposit int deposit
occuence int occuence
prospect int prospect
provice int provice
camp, district int camp, district
field int field
mineralized zone int mineralized zone
project int project

Vis MineralRegistreringType i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
int 1 ..1
int 1 ..1
int 1 ..1
int 1 ..1
int 1 ..1
int 1 ..1
int 1 ..1
int 1 ..1