MaterialType MATRTYPE

kodeliste

Norges geologiske undersøkelse Erstattet

hvilken type råstoff som kan være/er gjenstand for utvinning. NB: Kodelisten er oppdatert og ikke ihht Råstoffutvinning 4.0.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Edelmetaller(Au,Ag,PGE) 1
Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) 2
Jernlegeringsmetaller (Cr, Ni, Co, V, Mo, W) 3
Basemetaller (Cu, Zn, Pbinkl. Fe-sulfider, As, Sb, Bi, Sn) 4
Energimetaller (U, Th) 5
Spesialmetaller (Nb, Ta, Be, Li, Sc, REE) 6
Andre metaller 19
Karbonatmineraler 21
Silika 22
Talk 23
Feltspat 24
Olivin 25
Grafitt 26
Fossilt brensel 27
Nefelinsyenitt 29
Magnesium mineraler 30
Zirkon 31
Beryllium mineraler 32
Andre industrimineraler 39
Blokkstein 41
Skifer 42
Kvernstein 43
Brynestein 44
Murestein 45
Pukk/knust fjell 51
Sand og grus 61
Grus og andre løsmasser 62
Skred og forvitring 63
Skjellsand 64
Steintipp 65
Leire 66
Torv 67
Grunnvann i fjell 71
Grunnvann i fjell og løsmasser 73
Uspesifisert 99
Verdi Navn Beskrivelse
1 Edelmetaller(Au,Ag,PGE)
2 Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
3 Jernlegeringsmetaller (Cr, Ni, Co, V, Mo, W)
4 Basemetaller (Cu, Zn, Pbinkl. Fe-sulfider, As, Sb, Bi, Sn)
5 Energimetaller (U, Th)
6 Spesialmetaller (Nb, Ta, Be, Li, Sc, REE)
19 Andre metaller
21 Karbonatmineraler
22 Silika
23 Talk
24 Feltspat
25 Olivin
26 Grafitt
27 Fossilt brensel
29 Nefelinsyenitt
30 Magnesium mineraler
31 Zirkon
32 Beryllium mineraler
39 Andre industrimineraler
41 Blokkstein
42 Skifer
43 Kvernstein
44 Brynestein
45 Murestein
51 Pukk/knust fjell
61 Sand og grus
62 Grus og andre løsmasser
63 Skred og forvitring
64 Skjellsand
65 Steintipp
66 Leire
67 Torv
71 Grunnvann i fjell
73 Grunnvann i fjell og løsmasser
99 Uspesifisert
Name Type Description Code value
Edelmetaller(Au,Ag,PGE) <undefined>
Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) <undefined>
Jernlegeringsmetaller (Cr, Ni, Co, V, Mo, W) <undefined>
Basemetaller (Cu, Zn, Pbinkl. Fe-sulfider, As, Sb, Bi, Sn) <undefined>
Energimetaller (U, Th) <undefined>
Spesialmetaller (Nb, Ta, Be, Li, Sc, REE) <undefined>
Andre metaller <undefined>
Karbonatmineraler <undefined>
Silika <undefined>
Talk <undefined>
Feltspat <undefined>
Olivin <undefined>
Grafitt <undefined>
Fossilt brensel <undefined>
Nefelinsyenitt <undefined>
Magnesium mineraler <undefined>
Zirkon <undefined>
Beryllium mineraler <undefined>
Andre industrimineraler <undefined>
Blokkstein <undefined>
Skifer <undefined>
Kvernstein <undefined>
Brynestein <undefined>
Brickstone <undefined> Brickstone
Pukk/knust fjell <undefined>
Sand og grus <undefined>
Grus og andre løsmasser <undefined>
Skred og forvitring <undefined>
Skjellsand <undefined>
Steintipp <undefined>
Leire <undefined>
Torv <undefined>
Grunnvann i fjell <undefined>
Grunnvann i fjell og løsmasser <undefined>
Uspesifisert <undefined>

Vis MaterialType i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1