DriftForhold DRIFTFHOLD

kodeliste

Norges geologiske undersøkelse Erstattet

angir driftsforholdene Merknad: À jour pr. siste oppdatering
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Ikke satt i drift (mulig fremtidig drift) 1
I drift 2
Sporadisk drift 3
Nedlagt 4
Verdi Navn Beskrivelse
1 Ikke satt i drift (mulig fremtidig drift)
2 I drift
3 Sporadisk drift
4 Nedlagt
Name Type Description Code value
Ikke satt i drift (mulig fremtidig drift) <undefined>
I drift <undefined>
Sporadisk drift <undefined>
Nedlagt <undefined>

Vis DriftForhold i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1