DriftMetode DRIFTMETOD

kodeliste

Norges geologiske undersøkelse Erstattet

angir driftsmetode Merknad: Dominerende driftsmetode for lokaliteten
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Underjordsdrift 1
Dagbrudd 2
Dag- og underjordsdrift 3
Knusing 61
Knusing/sikting 62
Knusing/sikting/vasking 65
Sikting 66
Sikting/vasking 67
Vasking 68
Annen driftsmetode 69
Kildeutspring/grunnvannsutslag 71
Vannforsyningsbrønn 72
Observasjonsbrønn 73
Sonderboring 74
Verdi Navn Beskrivelse
1 Underjordsdrift
2 Dagbrudd
3 Dag- og underjordsdrift
61 Knusing
62 Knusing/sikting
65 Knusing/sikting/vasking
66 Sikting
67 Sikting/vasking
68 Vasking
69 Annen driftsmetode
71 Kildeutspring/grunnvannsutslag
72 Vannforsyningsbrønn
73 Observasjonsbrønn
74 Sonderboring
Name Type Description Code value
Underjordsdrift <undefined>
Dagbrudd <undefined>
Dag- og underjordsdrift <undefined>
Knusing <undefined>
Knusing/sikting <undefined>
Knusing/sikting/vasking <undefined>
Sikting <undefined>
Sikting/vasking <undefined>
Vasking <undefined>
Annen driftsmetode <undefined>
Kildeutspring/grunnvannsutslag <undefined>
Vannforsyningsbrønn <undefined>
Observasjonsbrønn <undefined>
Sonderboring <undefined>

Vis DriftMetode i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1