Mineralressurser

Norges geologiske undersøkelse Erstattet 2.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: oversikt over landets forekomster av mineralske ressurser

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Mineralressurser/2.0/

Viser treff 1 - 19 av 19

DriftForhold kodeliste

angir driftsforholdene Merknad: À jour pr. siste oppdatering


DriftMetode kodeliste

angir driftsmetode Merknad: Dominerende driftsmetode for lokalitetenFellesegenskaperMineralressurser objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


GeolAvgrLinje objekttype

generell avgrensning av geologisk objekt -- Definition -- general delimitation of geological objectMaterialType kodeliste

hvilken type råstoff som kan være/er gjenstand for utvinning. NB: Kodelisten er oppdatert og ikke ihht Råstoffutvinning 4.0.


MineralRegistreringType kodeliste

hvilken type mineralforekomst dette er i en økonomisk betraktning -- Definition -- The type of mineral occurrence. -- Description -- EXAMPLE: prospect, occurrence, mineral deposit, ore deposit.


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is basedPosisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


RastoffBetydning kodeliste

hvor stor betydning en mineralregistrering har med tanke på mulig økonomisk utnyttelse nå eller for framtiden. Skal dokumenteres


RåstoffLokaliteter pakke

lokalitet som gir opplysninger om en ressurs

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\RåstoffLokaliteter

Erstattet

2.0


RåstoffOmrådeFlater pakke

flaterepresentasjon av områder som antas å inneholde ressurser

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\RåstoffOmrådeFlater

Erstattet

2.0


RåstoffOmrådePunkt pakke

område som antas å inneholde potensielle forekomster

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\RåstoffOmrådePunkt

Erstattet

2.0
Spesielle pakke

lokalitet hvor det er tatt prøve(r) for videre bearbeidelse/analyse

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\Spesielle

Erstattet

2.0


TypeRastoffVirksomhet kodeliste

angir type/status på eventuell aktivitet