Flomsoner

Norges vassdrags- og energidirektorat Erstattet 1.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: NVEs database over kartlagte flomfareområder - flomsoner.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Flomsoner/1.0

Viser treff 1 - 7 av 7

SymbolFlom kodeliste

Kode for symbolisering for flom (flom(1), lavpunkt(2), og vann (3)


StatusKartlegging kodeliste

Kode for status på kartlegging


SymbolKontur kodeliste

SymbolListe for tegnsetting av FlomHøydeKonturlinjene. Halvmterskontur og meterskontur (1 og 2)


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based


MålemetodeHøyde kodeliste

metode for å måle objekttypens høydeverdi


Fylkesnummer kodeliste

nummerering av fylker i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at fylkesnummer alltid skal ha 2 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Fylkesnummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 2 sifre.


Høydereferansesystem kodeliste

referanseflate som er utgangspunktet for høyde