MålemetodeHøyde H-MÅLEMETODE

kodeliste

Norges vassdrags- og energidirektorat Erstattet

metode for å måle objekttypens høydeverdi
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Terrengmålt: Uspesifisert måleinstrument 10
Terrengmålt: Totalstasjon 11
Terrengmålt: Teodolitt og el avstandsmåler 12
Terrengmålt: Teodolitt og målebånd 13
Terrengmålt: Ortogonalmetoden 14
Nivellement 15
Tatt fra plan 18
Annet 19
Stereoinstrument 20
Aerotriangulert 21
Stereoinstrument: Analytisk plotter 22
Stereoinstrument: Autograf 23
Stereoinstrument: Digitalt 24
Flybåren laserscanning 36
Genererte data (interpolasjon) 60
Genererte data (interpolasjon): Terrengmodell 61
Genererte data (interpolasjon): Vektet middel 62
Genererte data: Fra annen geometri 63
Genererte data: Generalisering 64
Genererte data: Sammenknytningspunkt, randpunkt 66
Koordinater hentet fra GAB 67
Koordinater hentet fra JREG 68
Beregnet 69
Spesielle metoder 70
Spesielle metoder: Målt med stigningsmåler 74
Fastsatt ved dom eller kongelig resolusjon 78
Annet (spesifiseres i filhode) 79
Treghetsstedfesting 90
GNSS: Kodemåling, relative målinger 91
GNSS: Kodemåling, enkle målinger 92
GNSS: Fasemåling, statisk måling 93
GNSS: Fasemåling, andre metoder 94
Kombinasjon av GNSS/Treghet 95
GNSS: Fasemåling RTK 96
Ukjent målemetode 99
Verdi Navn Beskrivelse
Terrengmålt: Uspesifisert måleinstrument
Terrengmålt: Totalstasjon
Terrengmålt: Teodolitt og el avstandsmåler
Terrengmålt: Teodolitt og målebånd
Terrengmålt: Ortogonalmetoden
Nivellement
Tatt fra plan
Annet
Stereoinstrument
Aerotriangulert
Stereoinstrument: Analytisk plotter
Stereoinstrument: Autograf
Stereoinstrument: Digitalt
Flybåren laserscanning
Genererte data (interpolasjon)
Genererte data (interpolasjon): Terrengmodell
Genererte data (interpolasjon): Vektet middel
Genererte data: Fra annen geometri
Genererte data: Generalisering
Genererte data: Sammenknytningspunkt, randpunkt
Koordinater hentet fra GAB
Koordinater hentet fra JREG
Beregnet
Spesielle metoder
Spesielle metoder: Målt med stigningsmåler
Fastsatt ved dom eller kongelig resolusjon
Annet (spesifiseres i filhode)
Treghetsstedfesting
GNSS: Kodemåling, relative målinger
GNSS: Kodemåling, enkle målinger
GNSS: Fasemåling, statisk måling
GNSS: Fasemåling, andre metoder
Kombinasjon av GNSS/Treghet
GNSS: Fasemåling RTK
Ukjent målemetode
Name Type Description Code value
Terrengmålt: Uspesifisert måleinstrument <undefined>
Terrengmålt: Totalstasjon <undefined>
Terrengmålt: Teodolitt og el avstandsmåler <undefined>
Terrengmålt: Teodolitt og målebånd <undefined>
Terrengmålt: Ortogonalmetoden <undefined>
Nivellement <undefined>
Tatt fra plan <undefined>
Annet <undefined>
Stereoinstrument <undefined>
Aerotriangulert <undefined>
Stereoinstrument: Analytisk plotter <undefined>
Stereoinstrument: Autograf <undefined>
Stereoinstrument: Digitalt <undefined>
Flybåren laserscanning <undefined>
Genererte data (interpolasjon) <undefined>
Genererte data (interpolasjon): Terrengmodell <undefined>
Genererte data (interpolasjon): Vektet middel <undefined>
Genererte data: Fra annen geometri <undefined>
Genererte data: Generalisering <undefined>
Genererte data: Sammenknytningspunkt, randpunkt <undefined>
Koordinater hentet fra GAB <undefined>
Koordinater hentet fra JREG <undefined>
Beregnet <undefined>
Spesielle metoder <undefined>
Spesielle metoder: Målt med stigningsmåler <undefined>
Fastsatt ved dom eller kongelig resolusjon <undefined>
Annet (spesifiseres i filhode) <undefined>
Treghetsstedfesting <undefined>
GNSS: Kodemåling, relative målinger <undefined>
GNSS: Kodemåling, enkle målinger <undefined>
GNSS: Fasemåling, statisk måling <undefined>
GNSS: Fasemåling, andre metoder <undefined>
Kombinasjon av GNSS/Treghet <undefined>
GNSS: Fasemåling RTK <undefined>
Ukjent målemetode

Vis MålemetodeHøyde i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
1 ..1