Høydereferansesystem HØYDE-REF

kodeliste

Norges vassdrags- og energidirektorat Erstattet

referanseflate som er utgangspunktet for høyde
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Norsk Null av 1954 Denne er identisk med NN1954 NN54
Norsk Null av 2000 Nytt felles nordisk vertikalt datum, basert på Normaal Amsterdals Peil. NN2000
Verdi Navn Beskrivelse
Norsk Null av 1954 Denne er identisk med NN1954
Norsk Null av 2000 Nytt felles nordisk vertikalt datum, basert på Normaal Amsterdals Peil.
Name Type Description Code value
Norsk Null av 1954 <undefined>
Norsk Null av 2000 <undefined>

Vis Høydereferansesystem i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1