SymbolKontur

kodeliste

Norges vassdrags- og energidirektorat Erstattet

SymbolListe for tegnsetting av FlomHøydeKonturlinjene. Halvmterskontur og meterskontur (1 og 2)
Navn Beskrivelse Kodeverdi
meterskoter meterskoter fra Flomhøydekontur 1
halvmeterskote Halvmeterskoter fra Flomhøydekontur 2
Verdi Navn Beskrivelse
meterskoter meterskoter fra Flomhøydekontur
halvmeterskote Halvmeterskoter fra Flomhøydekontur
Name Description Code value
meterskoter
halvmeterskote

Vis SymbolKontur i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1