StatusKartlegging STATUSKARTLEGGING

kodeliste

Norges vassdrags- og energidirektorat Erstattet

Kode for status på kartlegging
Navn Beskrivelse Kodeverdi
gjeldene gjeldene 1
til ny vudering Ajourføring 2
erstattet av ny utdatert 3
fjernet fjernet 4
aujorført 5
under planlegging 6
Verdi Navn Beskrivelse
gjeldene gjeldene
til ny vudering Ajourføring
erstattet av ny utdatert
fjernet fjernet
aujorført
under planlegging
Name Description Code value
gjeldene
til ny vudering
erstattet av ny
fjernet
aujorført
under planlegging

Vis StatusKartlegging i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1