Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen

Kartverket Gyldig 20170703

pakke

Beskrivelse: Modellen beskriver det planrelevante temadatasettet Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/SPR/20170703

Viser treff 1 - 5 av 5

FellesegenskaperGrenser objekttype

abstrakt featuretype for fellesegenskapene til de ulike grensetypene for nasjonalt planområde.


FiktivDelelinje objekttype

linje for å dele opp store flateobjekter Merknad: En del produktspesifikasjoner benytter spesifikke fiktive delelinjer.


GenerelleEgenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og avgrensningslinjer fra denne klassen.


RprGrense objekttype

grense for rikspolitiske retningslinjer/statlige planretningslinjer (pbl. 1985 § 17-1 første ledd, eller pbl. §6-2)


RprOmråde objekttype

område for rikspolitiske retningslinjer/statlige planretningslinjer (pbl. 1985 § 17-1 sjette ledd, eller pbl. § 6-2)