FellesegenskaperGrenser

objekttype

Kartverket Gyldig

abstrakt featuretype for fellesegenskapene til de ulike grensetypene for nasjonalt planområde.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
posisjonskvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Posisjonskvalitet (datatype) 1..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
førsteDigitaliseringsdato dato når en representasjon av objektet i digital form første gang ble etablert Merknad: førsteDigitaliseringsdato kan skille seg fra førsteDatafangstdato ved at den første datafangsten skjedde analogt og gjort om til digital form senere i en produksjonsprosess. Eventuelt at innlegging i databasen skjedde på et senere tidspunkt enn registreringen /observasjonen / målingen av objektet. DateTime 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kurve 1..1
Posisjonskvalitet 1..1
FØRSTEDIGITALISERINGSDATO DateTime 0..1
Name Type English Description
grense Kurve
posisjonskvalitet Posisjonskvalitet
førsteDigitaliseringsdato DateTime

Vis FellesegenskaperGrenser i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Posisjonskvalitet 1 ..1
DateTime 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype RprGrense supertype FellesegenskaperGrenser
arv subtype FiktivDelelinje supertype FellesegenskaperGrenser