RprGrense

objekttype

Kartverket Gyldig

grense for rikspolitiske retningslinjer/statlige planretningslinjer (pbl. 1985 § 17-1 første ledd, eller pbl. §6-2)

Vis RprGrense i NVDB Datakatalog