FiktivDelelinje

objekttype

Kartverket Gyldig

linje for å dele opp store flateobjekter Merknad: En del produktspesifikasjoner benytter spesifikke fiktive delelinjer.

Vis FiktivDelelinje i NVDB Datakatalog