Armeringsnett

Statens vegvesen Ukjent 2.31

pakke

Beskrivelse: Benyttes geoteknisk for å øke bæreevnen og som stabiliserende tiltak. Stålarmering kan benyttes for å hindre telesprekker i asfalt.

Viser treff 1 - 9 av 9
Armeringsnett objekttype

Benyttes geoteknisk for å øke bæreevnen og som stabiliserende tiltak. Stålarmering kan benyttes for å hindre telesprekker i asfalt.


VedlikeholdsansvarligArmeringsnett kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.


EierArmeringsnett kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.


Materialtype kodeliste

Angir hvilket materiale armeringsnettet er av.


Plassering kodeliste

Angir hvor i konstruksjonen armeringsnettet er plassert.


Budsjett kodeliste

Angir hvilket budsjett utlegging går over.