Budsjett 5540

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvilket budsjett utlegging går over

Lagre som:

Kode Initialverdi Beskrivelse
anlegg Anlegg
vedlikehold Vedlikehold
Verdi Navn Beskrivelse
anlegg Anlegg
vedlikehold Vedlikehold
Name Type English Description
anlegg 7876
vedlikehold 7877

Vis Budsjett i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
7876 Anlegg 1 ..1
7877 Vedlikehold 1 ..1