EierArmeringsnett 11322

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvem som er eier av vegobjektet.

Lagre som:

Kode Initialverdi Beskrivelse
stat_StatensVegvesen Stat, Statens vegvesen
stat_NyeVeier Stat, Nye Veier
fylkeskommune Fylkeskommune
kommune Kommune
privat Privat
uavklart Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).
Verdi Navn Beskrivelse
stat_StatensVegvesen Stat, Statens vegvesen
stat_NyeVeier Stat, Nye Veier
fylkeskommune Fylkeskommune
kommune Kommune
privat Privat
uavklart Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).
Name Type English Description
stat_StatensVegvesen 19130
stat_NyeVeier 19129
fylkeskommune 19126
kommune 19127
privat 19128
uavklart 19131

Vis EierArmeringsnett i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
19130 Stat, Statens vegvesen 1 ..1
19129 Stat, Nye Veier 1 ..1
19126 Fylkeskommune 1 ..1
19127 Kommune 1 ..1
19128 Privat 1 ..1
19131 Uavklart 1 ..1