Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_7656A2EA_7600_4683_83E5_D0AF52EE5D20;Armeringsnett Tillatte verdier;;diagram;2.17;Ukjent;Armeringsnett;NVDB\NVDB Datakatalogen\Armeringsnett EAID_AA9DDD34_0129_4074_8821_04C732392444;Armeringsnett Assosiasjoner;;diagram;2.17;Ukjent;Armeringsnett;NVDB\NVDB Datakatalogen\Armeringsnett EAID_2253F4F9_8716_418b_B6F5_1BD2B4DEFA08;Armeringsnett Betingelser;;diagram;2.17;Ukjent;Armeringsnett;NVDB\NVDB Datakatalogen\Armeringsnett EAID_6A54FC00_A3B7_48c7_BE93_917E43A5EC83;Armeringsnett;Benyttes geoteknisk for å øke bæreevnen og som stabiliserende tiltak. Stålarmering kan benyttes for å hindre telesprekker i asfalt.;objekttype;2.17;Ukjent;Armeringsnett;NVDB\NVDB Datakatalogen\Armeringsnett EAID_03444A68_EC32_4130_9E8A_A510ACEFB17E;VedlikeholdsansvarligArmeringsnett;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;kodeliste;2.17;Ukjent;Armeringsnett;NVDB\NVDB Datakatalogen\Armeringsnett EAID_61641DB7_2023_4f24_8618_576BA153982F;EierArmeringsnett;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;kodeliste;2.17;Ukjent;Armeringsnett;NVDB\NVDB Datakatalogen\Armeringsnett EAID_75144E9A_2DFB_4669_9229_5BDE74DBB992;Materialtype;Angir hvilket materiale armeringsnettet er av;kodeliste;2.17;Ukjent;Armeringsnett;NVDB\NVDB Datakatalogen\Armeringsnett EAID_C1BA26CC_34F7_4957_8166_E900769B5D85;Plassering;Angir hvor i konstruksjonen armeringsnettet er plassert;kodeliste;2.17;Ukjent;Armeringsnett;NVDB\NVDB Datakatalogen\Armeringsnett EAID_E78E067C_4F67_4d28_893E_E72B88724FF6;Budsjett;Angir hvilket budsjett utlegging går over;kodeliste;2.17;Ukjent;Armeringsnett;NVDB\NVDB Datakatalogen\Armeringsnett EAID_6A54FC00_A3B7_48c7_BE93_917E43A5EC83;materialtype;Angir hvilket materiale armeringsnettet er av;egenskap;2.17;Ukjent;Armeringsnett;NVDB\NVDB Datakatalogen\Armeringsnett\Armeringsnett EAID_6A54FC00_A3B7_48c7_BE93_917E43A5EC83;plassering;Angir hvor i konstruksjonen armeringsnettet er plassert;egenskap;2.17;Ukjent;Armeringsnett;NVDB\NVDB Datakatalogen\Armeringsnett\Armeringsnett EAID_6A54FC00_A3B7_48c7_BE93_917E43A5EC83;areal;Angir areal av område med armeringsnett Enhet: Kvadratmeter;egenskap;2.17;Ukjent;Armeringsnett;NVDB\NVDB Datakatalogen\Armeringsnett\Armeringsnett EAID_6A54FC00_A3B7_48c7_BE93_917E43A5EC83;bredde_Gjennomsnitt;Angir gjennomsnittsbredde av armeringsnett Enhet: Meter;egenskap;2.17;Ukjent;Armeringsnett;NVDB\NVDB Datakatalogen\Armeringsnett\Armeringsnett EAID_6A54FC00_A3B7_48c7_BE93_917E43A5EC83;produktbetegnelse;Angi produktnavn/typebetegnelse som er benyttet på armeringsnettet;egenskap;2.17;Ukjent;Armeringsnett;NVDB\NVDB Datakatalogen\Armeringsnett\Armeringsnett EAID_6A54FC00_A3B7_48c7_BE93_917E43A5EC83;utleggingsdato;Angir dato for utlegging.;egenskap;2.17;Ukjent;Armeringsnett;NVDB\NVDB Datakatalogen\Armeringsnett\Armeringsnett EAID_6A54FC00_A3B7_48c7_BE93_917E43A5EC83;budsjett;Angir hvilket budsjett utlegging går over;egenskap;2.17;Ukjent;Armeringsnett;NVDB\NVDB Datakatalogen\Armeringsnett\Armeringsnett EAID_6A54FC00_A3B7_48c7_BE93_917E43A5EC83;tilleggsinformasjon;Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper;egenskap;2.17;Ukjent;Armeringsnett;NVDB\NVDB Datakatalogen\Armeringsnett\Armeringsnett EAID_6A54FC00_A3B7_48c7_BE93_917E43A5EC83;eier;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;egenskap;2.17;Ukjent;Armeringsnett;NVDB\NVDB Datakatalogen\Armeringsnett\Armeringsnett EAID_6A54FC00_A3B7_48c7_BE93_917E43A5EC83;vedlikeholdsansvarlig;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;egenskap;2.17;Ukjent;Armeringsnett;NVDB\NVDB Datakatalogen\Armeringsnett\Armeringsnett EAID_6A54FC00_A3B7_48c7_BE93_917E43A5EC83;arkivreferanse;Gir referanse/link til ytterligere informasjon om vegobjektet. Fortrinnsvis til vegeiers eget arkivsystem. Kan være til mappe/sak med tilgang til ulik informasjon eller direkte til et dokument;egenskap;2.17;Ukjent;Armeringsnett;NVDB\NVDB Datakatalogen\Armeringsnett\Armeringsnett EAID_6A54FC00_A3B7_48c7_BE93_917E43A5EC83;prosjektreferanse;Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB;egenskap;2.17;Ukjent;Armeringsnett;NVDB\NVDB Datakatalogen\Armeringsnett\Armeringsnett EAID_6A54FC00_A3B7_48c7_BE93_917E43A5EC83;senterlinje;Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.;egenskap;2.17;Ukjent;Armeringsnett;NVDB\NVDB Datakatalogen\Armeringsnett\Armeringsnett EAID_6A54FC00_A3B7_48c7_BE93_917E43A5EC83;område;Gir flate/polygon som geometrisk avgrenser området;egenskap;2.17;Ukjent;Armeringsnett;NVDB\NVDB Datakatalogen\Armeringsnett\Armeringsnett EAID_6A54FC00_A3B7_48c7_BE93_917E43A5EC83;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;egenskap;2.17;Ukjent;Armeringsnett;NVDB\NVDB Datakatalogen\Armeringsnett\Armeringsnett