Armeringsnett

Statens vegvesen Ukjent 2.21

pakke

Beskrivelse: Benyttes geoteknisk for å øke bæreevnen og som stabiliserende tiltak. Stålarmering kan benyttes for å hindre telesprekker i asfalt.

Viser treff 1 - 9 av 9

Lagre som:
Armeringsnett objekttype

Benyttes geoteknisk for å øke bæreevnen og som stabiliserende tiltak. Stålarmering kan benyttes for å hindre telesprekker i asfalt.


VedlikeholdsansvarligArmeringsnett kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet


EierArmeringsnett kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.


Materialtype kodeliste

Angir hvilket materiale armeringsnettet er av


Plassering kodeliste

Angir hvor i konstruksjonen armeringsnettet er plassert


Budsjett kodeliste

Angir hvilket budsjett utlegging går over