Plassering 11321

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvor i konstruksjonen armeringsnettet er plassert

Lagre som:

Kode Initialverdi Beskrivelse
underSlitelag Under slitelag
underBindlag Under bindlag
underBærelag Under bærelag
underForsterkningslagPåTraubunn Under forsterkningslag/på traubunn
underIFylling Under/i fylling
Verdi Navn Beskrivelse
underSlitelag Under slitelag
underBindlag Under bindlag
underBærelag Under bærelag
underForsterkningslagPåTraubunn Under forsterkningslag/på traubunn
underIFylling Under/i fylling
Name Type English Description
underSlitelag 19121
underBindlag 19122
underBærelag 19123
underForsterkningslagPåTraubunn 19124
underIFylling 19125

Vis Plassering i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
19121 Under slitelag 1 ..1
19122 Under bindlag 1 ..1
19123 Under bærelag 1 ..1
19124 Under forsterkningslag/på traubunn 1 ..1
19125 Under/i fylling 1 ..1