VedlikeholdsansvarligArmeringsnett 8118

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold

Lagre som:

Kode Initialverdi Beskrivelse
statensVegvesen Statens vegvesen
nyeVeier Nye Veier
OPS OPS
kommune Kommune
privat Privat
uavklart Uavklart
Verdi Navn Beskrivelse
statensVegvesen Statens vegvesen
nyeVeier Nye Veier
OPS OPS
kommune Kommune
privat Privat
uavklart Uavklart
Name Type English Description
statensVegvesen 10512
nyeVeier 18775
OPS 18904
kommune 10590
privat 10668
uavklart 17756

Vis VedlikeholdsansvarligArmeringsnett i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
10512 Statens vegvesen 1 ..1
18775 Nye Veier 1 ..1
18904 OPS 1 ..1
10590 Kommune 1 ..1
10668 Privat 1 ..1
17756 Uavklart 1 ..1