Forsvarets snøskreddata

Forsvaret Gyldig 20170601

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Forsvarets digitale snøskredoverlegg viser områder der det kan gå snøskred. Informasjonen er produsert for Forsvaret til planlegging og gjennomføring av øvelser og kan ikke uten videre benyttes til andre formål.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/ForsvaretsSkredkart/20170601

Viser treff 1 - 3 av 3

Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based


Skredtype kodeliste

hvilke skredmasser som er forbundet med skredfaren eller skredhendelsen Merknad: Ulike typer skredmasser som bl.a. stein, snø, fjell, jord og kombinasjoner av disse -- Definition - - what type of avalanche/landslide masses related to the avalanche/landslide hazard or event Note: Various types of avalanche/landslide masses, such as rock, snow, soil and combinations of these


FaresoneKategori kodeliste

Faresonekategori beskriver hvilken skredfaresone terenget innefor en flate befinner seg i.