Skredtype AvalancheLandslideType SKREDTYPE

kodeliste

Forsvaret Gyldig

hvilke skredmasser som er forbundet med skredfaren eller skredhendelsen Merknad: Ulike typer skredmasser som bl.a. stein, snø, fjell, jord og kombinasjoner av disse
what type of avalanche/landslide masses related to the avalanche/landslide hazard or event Note: Various types of avalanche/landslide masses, such as rock, snow, soil and combinations of these
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Uspesifisert 99
Verdi Navn Beskrivelse
99 Uspesifisert
Name Type Description Code value
Not specified <undefined> Not specified

Vis Skredtype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1