FaresoneKategori FARESONEKATEGORI

kodeliste

Forsvaret Gyldig

Faresonekategori beskriver hvilken skredfaresone terenget innefor en flate befinner seg i.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Faresone1 I faresone 1 er terrenget bratt nok til at et skred kan bli utløst. Enkelte bratte områder kan være utelatt i databasen fordi skogen er så tett at muligheten for skred anses liten. 1
Faresone2 I faresone 2 inngår terrenget som ligger nedenfor utløsningsområdene og som kan nås av skred. 2
Verdi Navn Beskrivelse
Faresone1 I faresone 1 er terrenget bratt nok til at et skred kan bli utløst. Enkelte bratte områder kan være utelatt i databasen fordi skogen er så tett at muligheten for skred anses liten.
Faresone2 I faresone 2 inngår terrenget som ligger nedenfor utløsningsområdene og som kan nås av skred.
Name Description Code value
Faresone1
Faresone2

Vis FaresoneKategori i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1