Temadata

Forsvaret 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 1 av 1

Forsvarets snøskreddata produktspesifikasjon

Forsvarets digitale snøskredoverlegg viser områder der det kan gå snøskred. Informasjonen er produsert for Forsvaret til planlegging og gjennomføring av øvelser og kan ikke uten videre benyttes til andre formål.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Forsvaret\Temadata\Forsvarets snøskreddata

Gyldig

20170601