Målemetode MeasuringMethod MÅLEMETODE

kodeliste

Forsvaret Gyldig

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon
method on which registration of position is based
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Stereoinstrument Målt i stereoinstrument, uspesifisert instrument 20
Frihåndstegning på skjerm Digitalisert ut fra frihåndstegning (direkte på skjerm). Frihåndstegning er basert på svært grovt grunnlag eller ikke noe grunnlag 82
Ukjent målemetode Målemetode er ukjent 99
Verdi Navn Beskrivelse
Stereoinstrument Målt i stereoinstrument, uspesifisert instrument
Frihåndstegning på skjerm Digitalisert ut fra frihåndstegning (direkte på skjerm). Frihåndstegning er basert på svært grovt grunnlag eller ikke noe grunnlag
Ukjent målemetode Målemetode er ukjent
Name Type Description Code value
Stereo instrument <undefined> Stereo instrument
Directly input on screen <undefined> Directly input on screen
Unknown measurement method <undefined> Unknown measurement method

Vis Målemetode i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1