Administrative og statistiske inndelinger

Kartverket 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 11 av 11

Administrative og statistiske inndelinger produktspesifikasjon

Modellering av QMS-base for forvaltning av administrative og statistiske inndelinger

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger

Utkast

2.0


Arbeidsgiveravgiftsoner-20220101 produktspesifikasjon

Arbeidsgiveravgiftsone er sone for avgift som arbeidsgivere må betale for sine ansatte som en del av finansieringen av folketrygden. Sone for arbeidsgiveravgift fastsettes av Stortinget hvert år. Plasseringen av områder i de ulike sonene har blant annet sammenheng med befolkningstetthet, sysselsetting og økonomisk vekst i hver enkelt kommune.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Arbeidsgiveravgiftsoner-20220101

Utkast

20220101


NIBAS implementering produktspesifikasjon

spesifikasjon av Nasjonal indelingsbase (NIBAS)

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\NIBAS implementering

Utkast


Valgkretser produktspesifikasjon

Datasettet for valgkretser viser kommunenes inndeling i stemmeområder i forbindelse med valg.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Valgkretser

Utkast

20190520


Administrative enheter produktspesifikasjon

spesifikasjon av innholdet i leveransedatasettet administrative enheter

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter

Utkast

4.0


Administrative og statistiske inndelinger produktspesifikasjon

Modellering av QMS-base for forvaltning av administrative og statistiske inndelinger

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger

Utkast

1.0


Norges maritime grenser produktspesifikasjon

Datasettet viser Norges maritime grenser

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser

Utkast

2.0


Norges maritime grenser produktspesifikasjon

Datasettet viser Norges maritime grenser

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser

Utkast

20190101


RiksgrenseUtkast pakke

Datamodell for forvaltning av riksgrensedata, og produksjon av dokumentasjon. Modellen er tenkt kun til forvaltning, og ikke formidling

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\RiksgrenseUtkast

Utkast

1.0


Statistiske enheter grunnkretser produktspesifikasjon

Modell for grunnkrets- og delområdeinndeling til bruk i leveranser

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser

Utkast

2.0


Maritime_grenser produktspesifikasjon

grenser og soner i havområder som inngår i Norges lover og forskrifter

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Maritime_grenser

Utkast

1.0