ELkobling

objekttype

Geovekst Gyldig

Tilkoblingspunkt for strøm på kaia.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
ELanleggstype Beskrivelse av hva slags type strømtilkobling som kan gjøres. ELanleggstype 1..*
ELkoblinger Spesifikasjon av de ulike kombinasjonene EL-koblingspunkt som finnes. ELkoblingEgenskaper 0..*
høydereferanse Høydereferanse til kartobjektet. Høydereferanse 1..1
posisjon Posisjon Punkt 1..1
rekkeviddeLadeanlegg Attributt som benyttes ved ladeannlegg, for å spesifisere lengde på kabeltrommel som er tilgjengelig. Oppgis i meter. Integer 0..1
status Beskriver status til et objekt. Status 0..1
tilgangstype Kodeliste for å spesifisere hvem som har mulighet til å benytte punktet. Tilgangstype 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
EL-ANLEGGSTYPE ELanleggstype 20 1..*
EL-KOBLINGSEGENSKAPER ELkoblingEgenskaper 100 0..*
HREF Høydereferanse 6 1..1
Punkt 1..1
REKKEVIDDE_LADEANLEGG Integer 6 0..1
STATUS Status 6 0..1
TILGANGSTYPE Tilgangstype 50 0..*
Name Type English Description
ELanleggstype ELanleggstype typeOfEletricalConnection Types of power connections that are available.
ELkoblinger ELkoblingEgenskaper EletricalConnections Property to specify possible types of power connections.
høydereferanse Høydereferanse heightReference Describes where on the object the measurement has been taken.
posisjon Punkt point Geographical location.
rekkeviddeLadeanlegg Integer rangeChargingSystem Property used to specify range for available cable drum, used when typeOfElectricalConnection is chargingSystem.
status Status status Status of an object.
tilgangstype Tilgangstype typeOfAccess Specifies who has access.

Vis ELkobling i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
ELanleggstype 1 ..*
ELkoblingEgenskaper 0 ..*
Høydereferanse 1 ..1
Punkt 1 ..1
Integer 0 ..1
Status 0 ..1
Tilgangstype 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype ELkobling supertype ObjektId