Tilgangstype TILGANGSTYPE

kodeliste

Geovekst Gyldig

Angir tilgang til havneobjekt.

Vis Tilgangstype i NVDB Datakatalog