Frekvens FREKVENS

kodeliste

Geovekst Gyldig

Angir frekvensen for EL-koblingen, som er hvor mange ganger en elektrisk spenning veksler i løpet av ett sekund. Måles i Hz.

Vis Frekvens i NVDB Datakatalog