ELkoblingEgenskaper EL-KOBLINGEGENSKAPER

datatype

Geovekst Gyldig

Egenskaper for å beskrive de ulike typene strømtilkoblinger som kan gjøres på kaien.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
effekt Watt. Arbeid pr. sekund. Integer 0..1
faser Betegnelse på de enkelte polene eller lederne i et vekselstrømsystem. CharacterString 0..1
frekvens Hvor mange ganger en elektrisk spenning veksler i løpet av ett sekund. Måles i Hz. Frekvens (kodeliste) 0..1
kontaktId Id-nummer eller annen beskrivelse som spesifiserer hvilken type kontakt. CharacterString 0..1
sikringstørrelse Strømstyrke, oppgis i ampere, SI-enheten for elektrisk strøm. Strømstyrke er lik ladning som passerer et tverrsnitt av en leder pr. sekund. Integer 0..1
spenning Volt. Elektrisk spenning. Spenning (kodeliste) 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
EFFEKT Integer 6 0..1
FASER CharacterString 20 0..1
FREKVENS Frekvens 20 0..1
KONTAKTID CharacterString 20 0..1
SIKRINGSTØRRELSE Integer 6 0..1
SPENNING Spenning 20 0..1
Name Type English Description
effekt Integer power Watt. Measurement of power produced pr. second.
faser CharacterString phase The distribution of load. Specification of the individual poles or conductiors in an AC system.
frekvens Frekvens frequency The rate of ocilliation of an eletrical current, per second. Specified in Hertz.
kontaktId CharacterString connectionId Id-number of other description specifying the type of connection.
sikringstørrelse Integer current Ampere. The rate of flow of eletric charge past a point or region.
spenning Spenning voltage Volt. Eletrical potential difference.

Vis ELkoblingEgenskaper i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Integer 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Frekvens 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Integer 0 ..1
Spenning 0 ..1