Høydereferanse HREF

kodeliste

Geovekst Gyldig

Angivelse av hvor på objektet koordinatregistreringen er utført.

Vis Høydereferanse i NVDB Datakatalog