GravfeltFastmerke

objekttype

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Gyldig

Et gravfelt skal ha som regel minst fire fastmerker. I tillegg kan det etableres et fritt antall fastmerker, enten for å synliggjøre gravfeltets form, eller for å synliggjøre radene og kolonnene det er bygget opp av.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
posisjon geometritype som representerer bare en posisjon Punkt 1..1
fastmerkeID unik identifikasjon inneholder opptill 4 tegn. Merknad: Både bokstaver og tall er tillatt CharacterString 1..1
gravfeltFastmerkeType materialet på det aktuelle fastmerket GravfeltFastmerkeType 0..1
etableringsdato dato for når merket ble etablert Date 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Punkt Punkt 1..1
FASTMERKEID CharacterString 9 1..1
GRAVFELTFASTMERKETYPE GravfeltFastmerkeType 1 0..1
ETABLERINGSDATO Date 0..1
Name Type English Description
posisjon Punkt
fastmerkeID CharacterString
gravfeltFastmerkeType GravfeltFastmerkeType
etableringsdato Date

Vis GravfeltFastmerke i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Punkt 1 ..1
CharacterString 1 ..1
GravfeltFastmerkeType 0 ..1
Date 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype GravfeltFastmerke supertype GravplassSupertype