GravfeltFastmerkeType

enumeration

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Gyldig

materialet på det aktuelle fastmerket

Lagre som:

Kode Initialverdi Beskrivelse
stålmerke Normalt galvanisert rør med plate
aluminiumsmerke kvalitetsmerke av aluminium med plate
betongmerke betongsøyle med istøpt rør
annetMerke merke som ikke tilfredsstiller kriteriene over
Verdi Navn Beskrivelse
stålmerke Normalt galvanisert rør med plate
aluminiumsmerke kvalitetsmerke av aluminium med plate
betongmerke betongsøyle med istøpt rør
annetMerke merke som ikke tilfredsstiller kriteriene over
Name Type English Description
stålmerke
aluminiumsmerke
betongmerke
annetMerke

Vis GravfeltFastmerkeType i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1