Avfallspunkt

objekttype

Geovekst Gyldig

punkt for å kaste avfall
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
avfallsplan CharacterString 0..1
avfallstype avfallstype Avfallstype (kodeliste) 0..1
beholdertype beholdertype Beholdertype (kodeliste) 0..1
høydereferanse høydereferanse til kartobjektet Høydereferanse (kodeliste) 1..1
posisjon posisjon Punkt 1..1
tilgangstype tilgangstype Tilgangstype (kodeliste) 0..1
ObjektIdGenerell
objektId Unik identisfisering av det enkelte objekt på kaia i form av URL, nummer, navn eller annet CharacterString 0..1
KaiobjektGenerell
kaiident Tekst i form av URL, nummer, navn eller annet som unikt definerer den aktuelle kaia innenfor den aktuelle havna. Denne egenskapen må ligge på alle geografiske objekter som tilhører kaia. CharacterString 1..1
kainavn Navn på kaien. Kan brukes til å angi navn på større kaiområde som inneholder flere kaifronter med hver sine identer. CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
OBJEKTID CharacterString 25 0..1
KAIIDENT CharacterString 25 1..1
KAINAVN CharacterString 50 0..1
AVFALLSPLAN CharacterString 250 0..1
Avfallstype 0..1
Beholdertype 0..1
Høydereferanse 1..1
Punkt 1..1
Tilgangstype 0..1
Name Type English Description
objektId CharacterString
kaiident CharacterString
kainavn CharacterString
avfallsplan CharacterString
avfallstype Avfallstype
beholdertype Beholdertype
høydereferanse Høydereferanse
posisjon Punkt
tilgangstype Tilgangstype

Vis Avfallspunkt i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 0 ..1
Avfallstype 0 ..1
Beholdertype 0 ..1
Høydereferanse 1 ..1
Punkt 1 ..1
Tilgangstype 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Avfallspunkt supertype ObjektIdGenerell