Tilgangstype Type TILGANGSTYPE

kodeliste

Geovekst Gyldig

Angir tilgang til havneobjekt
Navn Beskrivelse Kodeverdi
alle tilgang for alle alle
annet annen tilgang annet
havnedrift tilgang for havnedrift havnedrift
leietager tilgang for leietager leietager
skipsavfall tilgang for skipsavfall skipsavfall
Verdi Navn Beskrivelse
alle tilgang for alle
annet annen tilgang
havnedrift tilgang for havnedrift
leietager tilgang for leietager
skipsavfall tilgang for skipsavfall
Name Description Code value
alle
annet
havnedrift
leietager
skipsavfall

Vis Tilgangstype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1