ObjektIdGenerell RoadSurfaceEdge

objekttype

Geovekst Gyldig

Abstrakt objekt som objektid-egenskapen. Dette er en unik identifisering av enkelte objekt på kaia i form av URL, nummer, navn eller annet. For havneobjekt, som ikke hører til under verken generelle havneobjekt eller generelle kaiobjekt benyttes ObjektId_generell for å definere objektid-egenskapen.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
objektId Unik identisfisering av det enkelte objekt på kaia i form av URL, nummer, navn eller annet CharacterString 0..1
KaiobjektGenerell
kaiident Tekst i form av URL, nummer, navn eller annet som unikt definerer den aktuelle kaia innenfor den aktuelle havna. Denne egenskapen må ligge på alle geografiske objekter som tilhører kaia. CharacterString 1..1
kainavn Navn på kaien. Kan brukes til å angi navn på større kaiområde som inneholder flere kaifronter med hver sine identer. CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
KAIIDENT CharacterString 25 1..1
KAINAVN CharacterString 50 0..1
OBJEKTID CharacterString 25 0..1
Name Type English Description
kaiident CharacterString
kainavn CharacterString
objektId CharacterString

Vis ObjektIdGenerell i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Beredskapspunkt supertype ObjektIdGenerell
arv subtype Fortøyningsinnretning supertype ObjektIdGenerell
arv subtype Kran supertype ObjektIdGenerell
arv subtype Vanntilkobling supertype ObjektIdGenerell
arv subtype ObjektIdGenerell supertype KaiobjektGenerell
arv subtype Strømtilkobling supertype ObjektIdGenerell
arv subtype Toalett supertype ObjektIdGenerell
arv subtype Drivstofftilkobling supertype ObjektIdGenerell
arv subtype Avfallspunkt supertype ObjektIdGenerell
arv subtype Fender supertype ObjektIdGenerell