Høydereferanse HeightReference HREF

kodeliste

Geovekst Gyldig

koordinatregistering utført på topp eller bunn av et objekt
Navn Beskrivelse Kodeverdi
fot Høyden målt til foten av objektet fot
top Høyden målt til toppen av objektet top
ukjent Ukjent (benyttes ikke ved nyregistrering) ukjent
Verdi Navn Beskrivelse
fot Høyden målt til foten av objektet
top Høyden målt til toppen av objektet
ukjent Ukjent (benyttes ikke ved nyregistrering)
Name Description Code value
Height measured to the foot of the object Height measured to the foot of the object
Height measured to the top of the object Height measured to the top of the object
Unknown Unknown

Vis Høydereferanse i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1