Avfallstype Type AVFALLSTYPE

kodeliste

Geovekst Gyldig

Angir type avfall
Navn Beskrivelse Kodeverdi
annet annen type avfall annet
asfaltSteinImpregnertTre avfallspunkt for asvalt, stein eller impregnert tre asfaltSteinImpregnertTre
EEavfallGateoppsop avfallspunkt for elektriske og elektroniske produkter eller gateoppsop EEavfallGateoppsop
glass avfallspunkt for glass glass
lyspærerLysrør avfallspunkt for lyspærer og lysrør lyspærerLysrør
malingBatterier avfallspunkt for maling eller batterier malingBatterier
matavfall avfallspunkt for matavfall matavfall
metall avfallspunkt for metall metall
oljeholdigAvfall avfallspunkt for oljeholdig avfall oljeholdigAvfall
pappPapirKartong avfallspunkt for papp, papir eller kartong pappPapirKartong
plast avfallspunkt for plast plast
restavfall avfallspunkt for restavfall restavfall
Verdi Navn Beskrivelse
annet annen type avfall
asfaltSteinImpregnertTre avfallspunkt for asvalt, stein eller impregnert tre
EEavfallGateoppsop avfallspunkt for elektriske og elektroniske produkter eller gateoppsop
glass avfallspunkt for glass
lyspærerLysrør avfallspunkt for lyspærer og lysrør
malingBatterier avfallspunkt for maling eller batterier
matavfall avfallspunkt for matavfall
metall avfallspunkt for metall
oljeholdigAvfall avfallspunkt for oljeholdig avfall
pappPapirKartong avfallspunkt for papp, papir eller kartong
plast avfallspunkt for plast
restavfall avfallspunkt for restavfall
Name Description Code value
annet
asfaltSteinImpregnertTre
EEavfallGateoppsop
glass
lyspærerLysrør
malingBatterier
matavfall
metall
oljeholdigAvfall
pappPapirKartong
plast
restavfall

Vis Avfallstype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
Betongkjegle 1 ..1