Beholdertype Type BEHOLDERTYPE

kodeliste

Geovekst Gyldig

Angir type avfallsbeholder
Navn Beskrivelse Kodeverdi
annet annen type avfallsbeholder annet
avfallsbeholder avfallsbeholder avfallsbeholder
container container container
nedgravdAvfallsløsning nedgravd avfallsløsning nedgravdAvfallsløsning
søppelbøtte søppelbøtte søppelbøtte
Verdi Navn Beskrivelse
annet annen type avfallsbeholder
avfallsbeholder avfallsbeholder
container container
nedgravdAvfallsløsning nedgravd avfallsløsning
søppelbøtte søppelbøtte
Name Description Code value
annet
avfallsbeholder
container
nedgravdAvfallsløsning
søppelbøtte

Vis Beholdertype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1