Gravplass

objekttype

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Gyldig

areal hvor gravlegging kan finne sted i en grav innenfor gravfelt
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
posisjon geometritype som representerer bare en posisjon Punkt 0..1
område geometritype som representerer et sammenhengende område begrenset av en eller flere sekvenser av Kurve Flate 0..1
gravplassId unikt identifikasjon av en gravplass. Merknad: bygget opp av kommunenummer(fire siffer) og et løpenummer (to tegn), i alt seks tegn. CharacterString 1..1
gravplassNavn gravplassens offisielle navn merknad: maks 30 karakterer CharacterString 1..*
gravplassStatusType status på gravplass GravplassStatusType 1..*
etableringsdato dato for når gravplassen ble godkjent av rett organ Merknad: Med rett organ menes bispedømmerådet eller fylkesmannen Date 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Punkt Punkt 0..1
Flate Flate 0..1
GRAVPLASSID CharacterString 6 1..1
GRAVPLASS_NAVN CharacterString 30 1..*
GRAVPLASSTATUSTYPE GravplassStatusType 1..*
ETABLERINGSDATO Date 0..1
Name Type English Description
posisjon Punkt
område Flate
gravplassId CharacterString
gravplassNavn CharacterString
gravplassStatusType GravplassStatusType
etableringsdato Date

Vis Gravplass i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Punkt 0 ..1
Flate 0 ..1
CharacterString 1 ..1
CharacterString 1 ..*
GravplassStatusType 1 ..*
Date 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon avgrenser Gravplasskant 0..* Gravplass 1..2
arv subtype Gravplass supertype GravplassSupertype
Navn Beskrivelse
Må ha minst en geometri inv: count(posisjon) + count(område) >= 1