GravplassStatus

kodeliste

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Gyldig

tilstand på gravplass

Lagre som:

Kode Initialverdi Beskrivelse
iDrift gravplassen en er ordinær bruk
midlertidigStengt midlertidig avstenging, jf forskriftens § 5
stengt permanent stengning, jf forskriften § 2
nedlagt gravplassen er nedlagt, jf forskriftens §§ 2 og 11
Verdi Navn Beskrivelse
iDrift gravplassen en er ordinær bruk
midlertidigStengt midlertidig avstenging, jf forskriftens § 5
stengt permanent stengning, jf forskriften § 2
nedlagt gravplassen er nedlagt, jf forskriftens §§ 2 og 11
Name Type English Description
iDrift
midlertidigStengt
stengt
nedlagt

Vis GravplassStatus i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1